Görevlerimiz

BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ;

Başkanlığımız, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  uyarınca  birleştirilmesiyle oluşmuştur.

Temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak olan Dairemizin belli başlı görevleri;

 • Rektörlük  Merkez Teşkilatı ve bağlı birimlerinin bütçelerini yapmak ve harcama süreçlerinin gereklerini  yerine getirmek.
 • Üniversitenin tüm personelinin maaş tahakkuk işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak, Rektörlük Merkez teşkilatının ve BAP, ÖYP,SANTEZ,TÜBİTAK,BEBKA vb.yerlerden elde edilen kaynakların  özlük işlemleri,yolluk vb. her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Üniversite genelinde temizlik,özel güvenlik,yemek vb.toplulaştırılmış hizmetlerin ihaleleriyle, idarenin bütününü ilgilendiren laboratuvar,derslik,büro vb.yerlerin makine teçhizat donanım ihaleleriyle,Rektörlük merkez teşkilatının ve bağlı birimlerinin tüm ihtiyaçlarını ilgilendiren ihaleleri yapmak.
 • Üniversitenin taşınmazlarının kiralama,irtifak hakkı işlemlerini yürütmek.
 • Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından kabul edilen projelerin mal,malzeme,hizmet alımlarıyla ÖYP,SANTEZ,TÜBİTAK,BEBKA vb.yerlerden elde edilen kaynaklardan gerçekleştirilen projelerin gereği olan ihaleleri yapmak ve ilgili süreçleri yönetmek .
 • Merkezi Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü vasıtasıyla,Rektörlük Merkez teşkilatı ve diğer kaynaklardan yapılan satınalmalardan alınan hertürlü mal,malzeme,makine teçhizat,donanım vb. malzemelerin giriş-çıkış kayıtlarını yaparak  muhafazasını,zimmet,terkin devir ve dağıtımıyla diğer birimlerin koordinasyonunu  sağlamak.
 • Üretim Atölyeleri Birimine bağlı Basımevi, Ahşap ve Demir Atölyelerinde mevcut teknik altyapı ve imkanlar çerçevesinde baskı,cilt,afiş vb.işlerin üretimleri ile  büro ve  şehir mobilyaları vb.ürünler ile metal aksam ürünlerin imalatını sağlamak ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
 • İdari İşler çerçevesinde, Rektörlük Merkez Teşkilatına bağlı birimlerin temizlik işlerinin yapılmasını ve koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak.
 • Ulaştırma hizmetlerini sağlamak.
 • Çevre temizlik hizmetlerini ve kampüslerdeki genel tertip ve düzenini sağlamak.
 • Akıllı kart birimi vasıtasıyla, tüm personel ve öğrencinin kart sistemini ve süreci ile sisteme bağlı otoparkların düzenini sağlamak.
 • Üniversite’nin sesli iletişim hizmetlerini sağlamak.
 • Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği yaparak, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak için gerekli destek hizmetlerini yürütmek.
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ