Taşınır İşlemleri Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

TAŞINIR KAYIT KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ;

Rektörlük Harcama Birimleri tarafından elde edilen taşınırların, muayene ve kabul işlemlerinden sonra cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alarak kayıtlara intikalini sağlamak.

Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonun çalışmalarını aksatmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

Tüketime verilmeyerek kullanılacak olan mal, malzeme ve diğer emtianın ambarlarda muhafazasını sağlayarak taşınırların, yangın, ıslanma ve bozulmadan depolanmasını sağlamak.

Daire Başkanlığı tarafından  gelen  satınalma  ihtiyaç belgesinde belirlenen kalemlerin depolarda olup olmadığını kontrol etmek ve ihtiyaç olan malzemenin mevcudu var ise depodan karşılanacak miktarlar konusunda  ilgili birimlerin bilgilenmesini sağlamak.

İlgili  satınalma birimleri vasıtasıyla siparişi verilen mal, malzeme ve diğer emtianın, Rektörlüğe tesliminde geçici olarak teslim alma işlemini yaparak, muayene ve kabul komisyonun çalışması için gerekli  ortamı sağlamak.

Muayenesi ve kabulü yapılan taşınırlara ait düzenlenecek evrakların hazırlanarak en kısa sürede ilgili evrakları tanzim ederek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

Gelen taleplerin imkanlar ölçüsünde karşılanmasını sağlamak.

Yıl içinde yapılacak satınalmalara esas olmak üzere, gelen taleplerin incelenerek ; depo mevcutlarını, ihtiyaç olabilecek miktarları  ve yıl içinde kullanılan miktarları hazırlayarak, bütçenin yerinde, verimli olarak kullanımına yardımcı olmak.

Üniversitenin diğer birimlerinin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ile koordinasyonu sağlamak.

Kayıtlardan düşülmesi gereken taşınırlar için gerekli işlemlerin hazırlamak.

Taşınır Kayıt Konsolide Yetkilisi ve Muhasebe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, yıl sonu envanterlerini zamanında çıkararak, ilgili birimlere zamanında iletilmesini  ve ertesi yıla devirlerini sağlamak.  

Taşınır-Kayıt-Kontrol Süreç El Kitabı