İdari İşler Şube Müdürlüğü

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ;

Üniversitemiz genelinde kiraya verilen taşınmazların, kira,  elektirik,  su ve ısınma bedellerinin takip ve tahsilini sağlamak ve  Satınalma Şb. Müdürlüğü , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , Muhasebe Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalışmak.

Rektörlük  Merkez  Binası ile  Merkez Teşkilatına bağlı birimlerin temizlik vb.işlerin takip ve koordinasyonu sağlamak.

Alt yüklenicilere bağlı olarak çalışan personelin takibi ve özlük işlemlerinin yürütülmesinde ilgili birimler ile koordine sağlamak.

Rektörlük Kampüs girişlerinde kullanılan araç giriş kartlarının hazırlanmasını ve takibini sağlamak.

Ulaştırma Servisindeki araç ve personelinin sevk ve idaresini sağlamak, ihtiyaç olan bakım ve onarımlarının, gerekli olan sigorta vb. zorunlu işlemlerin takibini sağlamak, ilgili birimler ile gereken koordinasyonu sağlamak.

Rektörlük bünyesinde, rektörlük hizmetini sağlayan araçların akaryakıt ihtiyaçlarını  ve gerekli kontrollerini sağlamak. 

Üniversite’de düzenelen aktivitelerin duyurularını sağlamak amacıyla hazırlanan duyuru afişlerini kampüs içindeki reklam panolarına takılmalarını sağlamak ve gereken takibini yapmak.

Kampüs içinde bulunan bayrak, flama vb. materyallerin takibini yaparak gerektiği zamanlarda değişimlerini sağlamak.

Muhaberat birimi vasıtasıyla, tüm Kampüslerdeki  sesli iletişim hizmetlerini aksatılmadan, kesintisiz yürütülmesini sağlamak.

Telefon  santrallerindeki  bakım onarımların yapılmasını sağlayarak, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

Rektörlük Telefon santrali vasıtasıyla, Üniversite’nin sesli iletişimini sağlamak.

Çevre Temizlik Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak, kampüslerin genel temizliği, tertip  ve düzenini  sağlamak.

İdari İşler Şube Müdürlüğü Süreç El Kitabı

Muhaberat Süreç El Kitabı