Satın Alma Birimi (BAP)

SATIN ALMA BİRİMİ (BAP)

Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.

 Bilimsel Araştırma Projeleri

 • Komisyon tarafından kabul edilen projelerin dosyalarını açmak
 • Komisyon tarafından kabul edilen projelerin ödeneklerini e-bütçe sistemine kaydetmek 
 • Bilimsel Araştırma Projeleri ve ÖYP den kabul edilen ve satın alma işlemleri yapılmış olan proje yürütücülerinin ödeneklerini takip etmek
 • 2019 mali yılının analitik bütçe tertip ödeneklerini takip etmek ve ödeneklerin bütçe sistemine girişlerini yapmak
 • Her ayın sonunda siparişi gelip ödemesi yapılan faturaların aylık mizanını yapmak
 • Yurt içi ve yurtdışına giden proje yürütücülerine avans açmak ve kapatmak
 • Öğrenci maaş ödemelerinde çeşitli ödemeler bordrosu hazırlamak ve muhasebe işlem fişi düzenlemek
 • Yurtdışından yapılan analiz ve diğer ücretlere ödeme yapmak

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Satın Alma Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur

    

      SANTEZ,ÖYP, DPT ve Bilimsel araştırma projeleri satın alma işlemleri

 • Proje yürütücülerinden gelen isteklere teklif hazırlamak ve ilana çıkmak ve yayınlamak
 • İhale onay belgesi ve ihtiyaç listesi hazırlamak 
 • İlana çıkılan tekliflerin mukayese cetveline dökülmesi ve incelenmek üzere ilgili proje yürütücülerine değerlendirmek üzere teslimi
 • proje yürütücülerinin değerlendirmeden gelen tekliflerin piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanması
 • Hazırlanan piyasa fiyat araştırma tutanağında kalan ilgili firmalara sipariş çekilmesi
 • Çekilen siparişlerde gelen faturaların muayene kabul gelen evraklarına muhasebe işlem fişi düzenlenmesi
 • Muhasebe işlem fişi düzenlenmiş evraklara ilişkilendirme çıkarmak
 • Öğrenci burs ödemeleri ve telif ücret ödemelerinde çeşitli ödemeler bordrosu hazırlamak ve muhasebe işlem fişi düzenlemek
 • Muhasebeye evrak göndermeden önce ilgili firmalardan vergi borcu evrakı istemek
 • Muhasebe işlem fişi düzenlenmiş evrakların muhasebeye teslimi

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.  Satın alma Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur

     

      DPT ve Bilimsel araştırma projeleri satın alma işlemleri

 • Proje yürütücülerinden gelen isteklere teklif hazırlamak ve yaklaşık maliyet ilana çıkmak ve yayınlamak
 • İlana çıkılan tekliflerin mukayese cetveline dökülmesi ve incelenmek üzere ilgili proje yürütücülerine değerlendirmek üzere teslimi
 • Proje yürütücülerinden değerlendirmeden gelen tekliflerin ihale hazırlıkları
 • Yaklaşık maliyet oluru ve yaklaşık maliyet hazırlamak
 • İhtiyaç listesi ve ihale onay belgesi hazırlamak
 • İhale işlemleri için Ekap numarası almak
 • İhale için idari şartname hazırlamak
 • İhale için sözleşme hazırlamak
 • Yaklaşık maliyet veren firmalara davet mektubu göndermek
 • Şartname bedeli yatıran firmalar hazırlanmış olan ihale evraklarını göndermek
 • İhaleye gelen firmaların ihale zarflarını teslim almak
 • İhale evraklarını kontrol etmek
 • İhale komisyon kararı hazırlamak ve ihale tebligatlarını yapmak
 • İlgili firmayı sözleşmeye davet etmek
 • Sözleşmeye gelen firmaya sipariş göndermek
 • Siparişi gelen faturaların muayene kabul gelen evraklarına muhasebe işlem fişi düzenlenmesi
 • Muhasebeye evrak göndermeden önce ilgili firmalardan vergi borcu evrakı istemek
 • Muhasebe işlem fişi düzenlenmiş evrakların muhasebeye teslimi

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Satın alma Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

 

      TÜBİTAK  satınalma işlemleri

 • Tübitak tarafından kabul edilen projelere dosya açmak
 • Proje yürütücülerinin harcamalarını yapmış olduğu faturalara kabul evrakları hazırlamak ve muhasebe işlem fişi düzenlenmek
 • Öğrenci burs ödemelerin ve PTİ(Proje Teşfik İkramiyesi) ödemelerinde çeşitli ödemeler bordrosu hazırlamak ve muhasebe işlem fişi düzenlemek
 • Yurtiçi ve yurtdışına giden proje yürütücülerine avans açmak ve kapatmak
 • Proje yürütücülerinin yurtiçi ve yurtdışı yolluk/yevmiyelerini ödemek
 • Muhasebe işleme fişi düzenlenen evrakları Tübitak TTS’ne(Transfer Takip Sistemi)  giriş yapmak
 • Muhasebeye evrak göndermeden önce ilgili firmalardan vergi borcu evrakı istemek
 • Tübitak TTS sistemine giriş yapılan evrakların muhasebeye teslimi

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Satın alma Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur

    

      Yurtdışı satın alma işlemleri

 • Proje yürütücülerinden gelen isteklere teklif hazırlamak ve yaklaşık maliyet ilana çıkmak ve yayınlamak
 • İlana çıkılan tekliflerin mukayese cetveline dökülmesi ve incelenmek üzere ilgili proje yürütücülerine değerlendirmek üzere teslimi
 • Proje yürütücülerinin değerlendirmesinden gelen tekliflerin ihale hazırlıkları
 • Yaklaşık maliyet oluru ve yaklaşık maliyet hazırlamak
 • İhtiyaç listesi ve ihale onay belgesi hazırlamak
 • İhale işlemleri için Ekap numarası almak
 • İhale için idari şartname hazırlamak
 • İhale için sözleşme hazırlamak
 • Yaklaşık maliyet veren firmalara davet mektubu göndermek
 • Şartname bedeli yatıran firmalar hazırlanmış olan ihale evraklarını göndermek
 • İhaleye gelen firmaların ihale zarflarını teslim almak
 • İhale evraklarını kontrol etmek
 • İhale komisyon kararı hazırlamak ve ihale tebligatlarını yapmak
 • İlgili firmayı sözleşmeye davet etmek
 • Sözleşmeye gelen firmanın proforma faturası ile Akreditif işlemleri için banka tarafından gelen akreditif talimatı doldurmak ve ilgili firmayla akreditif açmak
 • Açılan akreditif Gümrüğe gelen malzemeler için gümrük vergisi, konşimento ve ardiye ücretlerinin ödenmesi, gümrük müşavirlerine vekalet verip malzemenin çekilmesi ve faturanın muayene kabul evrakı ile açılan akreditif kapatılması işlemleri yapılmaktadır.

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Satın alma Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

http://bap.ogu.edu.tr/