Satınalma Şube Müdürlüğü

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ;

Üniversitemiz Rektörlüğe bağlı tüm birimlerinin,(Fakülte,Enstitü,Yüksekokullar,Merkezler,Bölümler) temizlik hizmeti ihalelerini yapmak.

Öğrenci  ve  personel yemek hizmeti alımı ihalelerini yapmak.

Rektörlük Merkez Teşkilatına bağlı tüm birimlerin her türlü hizmet, mal, malzeme ihtiyacını karşılayacak ihalelerini yapmak.

Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin makine, teçhizat, donanım bilgisayar, yazılım vb. sermaye giderleri ihalelerini yapmak.

 Üniversitemiz elektrik, doğalgaz, atık su, su vb. ihtiyaçların alımlarını yapmak.

Üniversitemiz taşınmazların kiralama, irtifak hakkı kurma vb. ihaleleri yapmak ve bu ihalelerin kira, elektirik,  su, ısınma vb. tutarların takip ve tahsilinin yapılmasını takibini yapmak.

Rektörlük bünyesindeki periyodik bakım ihtiyacı duyan makine-techizat ve donanımın periyodik bakımlarını yaptırmak.

Rektörlük, temsil ağırlama, tören giderleri ihtiyaçları kapsamında gerekli olan mal,malzeme ve hizmet alımlarını yapmak.

Satın Alma Şube Müdürlüğü(Yatırım-Cari)