Akademik ve İdari Personele Ait Maaş Ödemeleri Kanuni Dayanakları Cetveli

 

Akademik ve İdari Personele Ait Maaş Ödemeleri

Maliye Bakanlığının 04.01.2016 tarihli Mali ve Sosyal Haklar, Maaş zamlarıhakkındaki Genelgesinin uygulanması

Ek Ödeme  666 sayılı KHK
Makam Tazminatı 2914 sayılı Kanun Ek md. 2
Görev Tazminatı 375 sayılı KHK 1.md C bendi
Temsil Tazminatı 4505 sayılı Kanun 5.md
Üniversite Ödeneği 2914 sayılı Kanun md.12
Eğitim-Öğretim Ödeneği 2914 sayılı Kanun Ek md.1
Yabancı Dil Tazminatı 375 sayılı KHK 2.md
Geliştirme Ödeneği 2914 sayılı Kanun md.14
İdari Görev 2914 sayılı Kanun md.13
Yüksek Öğrenim Tazminatı 6564 sayılı Kanun 4.md
Akademik Teşvik 6564 sayılı Kanun 4.md
Yan Ödeme  29592 sayılı Resmi Gazete Yılı Yan Ödeme Kararname
Özel Hizmet Tazminatı 29592 sayılı Resmi Gazete Yılı Yan Ödeme Kararname 
İcra-Nafaka Kesintileri 4949 Sayılı Kanun ve 6352 Sayılı Kanun
Sendika Kesintileri ve Sendika Ödeneği 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
2016 yılı Merkezi Bütçe Uygulama Genelgesine Göre Ödenek Kullanımı ve Takibi 5018 Sayılı Kanun
Genel Sağlık Sigortası ve Prim Ödemeleri ve Emekli Sandığı Prim Ödemeleri 5510 Sayılı Kanun ve 5434 Sayılı Kanun
Akademik Juri Ödemeleri  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 29.05.2012 Tarihli Kararı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Aylık Çalışma Ücretleri 6331 Nolu iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Fazla Çalışma Ücreti Ödemeleri 2016 Yılı Bütçe Kanunu
Giyim Yardımı Ödemeleri 657 S.K.211.md
Yüksek Öğretim Öğrenci Staj Sigortaları Ödemeleri  3308 Sayılı Kanun ve 5510 S.K. 5.md B Fıkrası
Stajer 3308 Sayılı Kanun
Kısmi Zamanlı Çalıştırıcı Ücretleri 2547 Sayılı Kanun 46.md
Asgari Ücret  4857 Sayılı Kanun 39.md 
Hizmet Alımına göre Çalıştırılan İşçi Ücretleri  5510 S.K. 4/A md
Taşeron İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemesi 4447 - 6552 - 1475 Sayılı Kanunlar
Yurt içi-dışı geçici/sürekli görev yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanunu