Taşeron Firmalarda Çalışanların Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Müracaatları Hakkında
2.01.2018

Üniversitemiz , Rektörlüğü'nün açmış olduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsamında taşeron firmalarda çalışanların 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği sürekli işçi kadrolarına geçişleri için yapacakları müracaatlarda tanzim edilecek formları Rektörlük İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Web sayfasından temin edilebileceği gibi Dilekçe Kabul Burosundan da temin edilebilir.Hak kaybına maruz kalınmaması için yasal sürelerde müracaatların yapılması önem arzetmektedir.

 

(Geciş formları için tıklayınız )(Diploma fotokopiside eklenecektir)