Tahakkuk Birimi (Memur)

TAHAKKUK BİRİMİ (MEMUR) GÖREVLERİ :

 • Birim personelinin maaş işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
 • Birime görevlendirme ile gelen akademik personel için ilgili ödeneğinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Jüri ücreti ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak ve ödenmesini sağlamak.
 • Birime gelen mali işlerle ilgili evrakları incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak.
 • Personel Bürosundan bildirilen verilere göre özlük haklarının takip edilmesini sağlamak (Doğum, ölüm, terfi, çocuk, emeklilik vb.)
 • Bütçe ödeneklerini takip etmek gerektiğinde revize, aktarma veya ek bütçe talebi yazışmalarını yapmak.
 • İdari personelin giyim yardımlarını tahakkuk ettirmek.
 • Birimde göreve başlayan ya da görevinden ayrılan personel için nakil belgesi hazırlamak.
 • Birimin kamu borçlarının takibini yapmak ve zamanında ödenmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparak ödemenin yapılmasını sağlamak. (Telefon Faturaları)
 • Her yılın temmuz ayında birim yıllık bütçesini hazırlamak ve ilgili birime teslim etmek.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili ödeme işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak (Personel sigorta primlerinin ödenmesi )
 • Fazla çalışma karşılığı ücretlerinin ödenmesi ile ilgili işleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • İdari ve akademik personelin, yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluk ve yevmiye evraklarını ve ödeme emirlerini hazırlamak ve ödemenin yapılmasını sağlanmak.

Yetkiler: 

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi’ni (KBS) kullanmak.
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemini (MYS) kullanmak.
 • Üniversitenin Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni (EBYS) kullanmak.
 • Yazıları paraf etmek.
 • İlgililerden (akademik ve idari personel) gerekli belgeleri talep etmek.
 • Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.

Akademik ve İdari Personele Ait Maaş Ödemeleri Kanuni Dayanakları Cetveli

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi