Personel Görev Tanımları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Birimi

   Personel Görev Tanımı

*Akıllı Kart Birimi

   Personel Görev Tanımı

*Satın Alma Birimi (Genel)

   Personel Görev Tanımı

*Satın Alma Birimi (BAP)

   Personel Görev Tanımı

*Tahakkuk Birimi (Memur)

   Personel Görev Tanımı

*Tahakkuk Birimi (İşçi-Öğrenci)

   Personel Görev Tanımı

*Taşınır Kayıt Birimi

   Personel Görev Tanımı

*Basımevi

   Personel Görev Tanımı

*İdari İşler Birimi 
   Personel Görev Tanımı