Personel Görev Tanımları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Servisi

   Personel Görev Tanımı

*Akıllı Kart Birimi

   Personel Görev Tanımı

*Satın Alma Şube Müdürlüğü 

   Personel Görev Tanımı

*Proje Satın Alma Şube Müdürlüğü 

   Personel Görev Tanımı

*Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   Personel Görev Tanımı

*İşçi Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   Personel Görev Tanımı

*Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü 

   Personel Görev Tanımı

*Üretim Atölyeleri Şube Müdürlüğü 

   Personel Görev Tanımı

*İdari İşler Şube Müdürlüğü
   Personel Görev Tanımı