İş Talimatları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Servisi

   İş Talimatları

*Akıllı Kart Birimi

   İş Talimatları

*Satın Alma Şube Müdürlüğü 

   İş Talimatları

*Proje Satın Alma Şube Müdürlüğü 

   İş Talimatları

*Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   İş Talimatları

*İşçi Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   İş Talimatları

*Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü 

   

*Basımevi Şube Müdürlüğü 

   İş Talimatları

*İdari İşler Şube Müdürlüğü
   İş Talimatları