İş Talimatları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Birimi

   İş Talimatları

*Akıllı Kart Birimi

   İş Talimatları

*Satın Alma Birimi (Genel)

   İş Talimatları

*Satın Alma Birimi (BAP)

   İş Talimatları

*Tahakkuk Birimi (Memur)

   İş Talimatları

*Tahakkuk Birimi (İşçi-Öğrenci)

   İş Talimatları

*Taşınır Kayıt Birimi

   İş Talimatları

*Basımevi 

   İş Talimatları

*İdari İşler Birimi
   İş Talimatları