İdari İşler Birimi

İDARİ İŞLER BİRİMİ GÖREVLERİ;

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci ve personelinin yararlanması için kuruma ait taşınmaz, kantin, kafeterya ve çay ocağı vb. yerlerin kiralama işlerinin ihale işlemlerini yapmak ve ihaleye ilişkin tüm süreçlerin takibini yapmak.
 • Ulaştırma Hizmetlerini sağlamak ve Taşıtların her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitenin sesli iletişim hizmetlerini sağlamak.
 • Çevre temizlik hizmetlerini ve kampüslerin genel görünüm, tertip ve düzenini sağlamak.
 • Bağlı olunan üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • İdari İşler Müdürü yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

 

 Kiralama İş ve İşlemleri

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci ve personelinin yararlanması için kuruma ait taşınmaz, kantin, kafeterya ve çay ocağı vb. yerlerin kiralama işlerinin ihale işlemlerini yapmak ve ihaleye ilişkin tüm süreçlerin takibini yapmak. (İhale konusuna ilişkin yaklaşık maliyet cetveli çıkarmak, izin ve onay belgesini hazırlamak, ihale dokümanlarını (İdari ve Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı vb.) hazırlamak, ihale komisyonu oluşturmak,  Valilik ilan yazışmalarını, görevlendirme yazılarını, güvenlik tedbirleri yazılarını yazarak, ihale dosyalarını oluşturmak, İhale formlarını hazırlamak, İlan yayınlandıktan sonraki itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, İhale sonuçlandırma işlemlerini (ihale komisyon kararı, kesinleşen ihale kararı, yasaklılık teyitlerinin alınması, teminat yazışmaları, sözleşmeye davet yazısı, sözleşmenin hazırlanması ve takibi, kesin teminat yazısı vb. yapmak. İhale sonuçlandıktan sonra yer teslimini sağlamak ve devam eden işlere ilişkin gereken yazışmaları yapmak, Teminat Mektubu ve Kesin Teminat İadesine ilişkin yazışmaları yapmak)
 • Bağlı olunan üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Kiralama Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Ulaştırma İş ve İşlemleri

 • Araçlara ilişkin her türlü yakıt, bakım-onarım, sigorta iş ve işlemlerini yapmak.
 • Şoförlerin görevlendirme, nöbet ve  izinlerini düzenlemek.
 • Bağlı olunan üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Ulaştırma birimi görevlileri yaptığı iş ve işlemlerden dolayı İdari İşler Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Sesli İletişim İş ve İşlemleri

 • Telefon santral hizmetlerini yürütmek, kampüs içi ve dışı iletişimi sağlamak.
 • Santralde görevlendirme, nöbet ve  izinleri düzenlemek.
 • İletişimin kesintisiz ve sürekliliğini sağlamak için her türlü bakım onarımlarını yapmak.
 • Bağlı olunan üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • İletişim birimi görevlileri yaptığı iş ve işlemlerden dolayı İdari İşler Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Çevre Temizlik İş ve İşlemleri

 • Kampüslerin genel temizlik iş ve işlemlerini yapmak.
 • Çöplerin toplanmasını sağlamak.
 • Bağlı olunan üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Çevre Temizlik birimi görevlileri yaptığı iş ve işlemlerden dolayı İdari İşler Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur