Basımevi

 

Basımevi

Teknik imkanlar çerçevesinde, Üniversite Akademik ve İdari Birimleri ile Öğrenci Kulüplerinin tasarım ve baskı taleplerini karşılamak; Yayın Komisyonu Başkanlığının kararları doğrultusunda kitap, dergi, ve yardımcı ders kitaplarının basımını yapmak; Birimlerin; dergi, gazete, bülten, periyodik yayımları ile Birimlerin ve Öğrenci Kulüplerinin düzenlemiş olduğu aktivitelerin (seminer, konferans, kongre, sempozyum,panel, bahar şenlikleri, mezuniyet etkinliklerinde ve duyurularında kullanılan afiş, branda afiş, dijital branda afiş, el ilanı, poster, davetiye, broşür, vb.) belgelerini tasarlayıp, hazırlamak ve basımını gerçekleştirmek üzere kurulmuş birimdir.

 

Basımevimiz aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

a-Grafik, Tasarım  Bölümü: Akademik ve İdari Birimler ile Öğrenci Kulüplerince; üretimi talep edilen ürün ya da ürünlerin tasarımının yapıldığı;  hazır tasarımların kontrol edildiği ve baskı ve renk ölçülerinin ayarlanıp tekrar biçimlendirildiği, montajının yapıldığı,  baskının hangi makinede yapılacağına dair tespitin yapılmasının ardından film ve aydınger çıktıları ile birlikte istek yapan birimin onayının alınarak baskıya hazır hale getirildiği bölümdür.

b-Kalıp Bölümü: Üretimi ofset makinada yapılacak olan ürünün, baskısının yapılabilmesi için her renk için ayrı kalıbının hazırlandığı ve işin ofset baskıya hazır hale getirildiği bölümdür.

c-Ofset Baskı Bölümü: 33*48 cm. alanına çift renk baskı yapılabilen fayda/ maliyet/süreç çalışmaları neticesinde sayıca çoklu işlerde daha ekonomik baskının yapılabildiği örnek baskıların incelenmesinden sonra seri baskının yapıldığı bölümdür.

ç-Dijital Baskı Bölümü: Yarı profesyonel-profesyonel dijital baskı makineleri ile A-5 ve 33*48  ölçülerinde ürünlerin baskısının yapıldığı bölümdür.

d-Kapak Takma/Ciltleme Bölümü: Baskısı biten ürünlerin, harmanlama işlemi ile birlikte cilt ve kapak takma makinesinde sıcak tutkalla kapağının takıldığı bölümdür.

e-Mücellit Bölümü: Üretimi ve baskısı yapılacak ürünlerin ölçülerine göre kesimlerinin yapıldığı ve baskı için ilgili bölüme verildiği; baskısı tamamlanan ürünlerin, kırım-katlama ve harmanlama makinelerinde, kırım ve katlamalarının yapılarak forma haline getirildiği; gerekli hallerde zımbalandığı; net ölçüye göre dijital bıçak makinesinde son kesimlerinin yapıldığı bölümdür.

f-Folyo Kesim Branda Bölümü: Akademik ve İdari Birimler ile Öğrenci Kulüplerince düzenlenen etkinliklerin dış mekanlarda, duyurularının yapılması için branda üzerine folyo harf ve şekiller ile afişlerin hazırlandığı bölümdür.

g-Dijital Afiş Branda Bölümü: 50*70 ve 70*100 ölçülerinde İç ve dış mekanlarda, 118*178 ölçülerinde ışıklı reklam panolarında; üniversitede düzenlenen etkinliklerin duyurusu için, 100*300 ölçülerinde branda veya çeşitli özelliklerdeki kağıtlara 50*70,70*100 baskı ölçüleri ayarlanarak, dijital baskısının yapıldığı bölümdür.

ğ-Stok Takip ve Maliyetlendirme Bölümü: Basımevinde bulunan ilk madde ve malzemelerin asgari ve azami stok seviyeleri dikkate alınarak miktarlarının takip edildiği, üretilen ürünlerin stok kartlarına işlendiği, maliyetlendirmelerinin kontrol edildiği ve bunlarla ilgili istatistiki verilerin üretildiği bölümdür.