İş Analizleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Birimi

   İş Analizi

*Akıllı Kart Birimi

   İş Analizi

*Satın Alma Şube Birimi (Genel) 

   İş Analizi

*Satın Alma Şube Birimi (BAP) 

   İş Analizi

*Tahakkuk Birimi (Memur)

   İş Analizi

*Tahakkuk Birimi (İşçi-Öğrenci)

   İş Analizi

*Taşınır Kayıt Birimi 

   İş Analizi

*Basımevi  

   İş Analizi

*İdari İşler Birimi
   İş Analizi