Tahakkuk Birimi (İşçi-Öğrenci)

TAHAKKUK BİRİMİ (İŞÇİ-ÖĞRENCİ) GÖREVLERİ :

 • Bütçe hazırlama rehberi, orta vadeli mali plan ve mali planlar çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlük Merkez teşkilatının yılı bütçelerinin hazırlanması ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Bütçe hazırlama sürecinde Rektörlüğe bağlı (4/D, 4/B) birimlerin özlük işleriyle kısmının koordinasyonunu sağlamak.
 • Bütçelerin kabulüyle birlikte Rektörlük Merkez  Teşkilatı  yılı bütçelerinin ayrıntılı harcama planlarını düzenlemek.
 • Rektörlük (4/D, 4/B) personelinin, maaş ve sgk işlemlerini yapmak ve ödemeye hazır hale getirmek.
 • Rektörlüğe bağlı (4/D, 4/B) birimlerin maaş işlemlerini kontrol ve koordine etmek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte personel maaşlarının ödenmesini sağlamak.
 • Diğer kaynaklardan sağlanan ödenekler gereği (TÜBİTAK,ETTOM,BOREN VB.) ilgililerinin özlük işlemleriyle, maaş, sgk vb. işlemlerini gerçekleştirmek.
 • İlgili mevzuat gereği, (4/D, 4/B) personelinin maaş ve ücretlerden yapılan kesintileri takip ederek, ilgili kurum ve kuruluşların hesaplarına aktarmak.    
 • (4/D, 4/B) personelin icra kesinti işlerini takip etmek ve süreçlerin gereğini yerine getirmek. 
 • Tüm Üniversite öğrencilerin yapacakları stajlarıyla ilgili sgk.  İşlemlerini  yapmak ve süreçleri takip etmek.
 • Özlük işlemleri ile ilgili olarak Rektörlüğe bağlı birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ödenen YÖK burslarının ödeme işlemlerinin yapılması.
 • 696 Sayılı KHK istinaden Taşeron olarak çalışmakta iken 657 sayılı kanun 4/d kadrosuna sürekli işçi statüsünde geçen personelin ücretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin düzenlenmesi.
 • Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin maaş ve sgk ödemelerini gerçekleştirmek.
 • İŞKUR aracılığıyla Üniversitemizde istihdam edilen personelin işe giriş, maaş, sigorta ve işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Vizesiz geçici işçilerin maaş ve sgk işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanı maaş ve sgk işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Ek ders sgk prim ödemelerini gerçekleştirmek.
 • Çalıştırıcı ve eğitmen maaş ve sgk işlemlerini gerçekleştirmek.