Süreç El Kitapları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Servisi

   Süreç El Kitabı

*Akıllı Kart Birimi

   Süreç El Kitabı

*Satın Alma Şube Müdürlüğü 

   

*Proje Satın Alma Şube Müdürlüğü 

   

*Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   Süreç El Kitabı

*İşçi Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   Süreç El Kitabı

*Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü 

   Süreç El Kitabı

*Basımevi Şube Müdürlüğü 

   Süreç El Kitabı

*İdari İşler Şube Müdürlüğü
   Süreç El Kitabı