Süreç El Kitapları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

*Planlama Birimi

   Süreç El Kitabı

*Akıllı Kart Birimi

   Süreç El Kitabı

*Satın Alma Birimi (Memur)

   Süreç El Kitabı

*Satın Alma Birimi (BAP)

   Süreç El Kitabı

*Tahakkuk Birimi (Memur)

   Süreç El Kitabı

*Tahakkuk Birimi (İşçi-Öğrenci)

   Süreç El Kitabı

*Taşınır Kayıt Birimi

   Süreç El Kitabı

*Basımevi 

   Süreç El Kitabı

*İdari İşler Birimi
   Süreç El Kitabı